HemBli studentVåra utbildningarFristående kurserAvancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid ADHD, 7,5 hp

Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid ADHD, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar samt psykofarmakologi vid ADHD. Vid sidan om teman som rör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar läggs vikt vid mera allmänt användbara metoder i psykiatrisk omvårdnad, såsom psykopedagogik och hälsofrämjande arbete. I kursens integreras ämnet omvårdnad (5 hp) och ämnet medicin (2,5 hp).

Kursupplägg:

Kursen genomförs som uppdragsutbildning och går på kvartsfart 12 december 2017 – 8 juni 2018 med ca en campusdag på högskolan per månad. Undervisningen utgörs av lärandeaktiviteter som innefattar föreläsningar, interaktivt lärande, litteraturstudier, workshops, färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande, VIL (2,5 hp).

Behörighet:

Behörig att antas är den som har avlagt sjuksköterskeexamen.

Ansökan:

Söks på särskild ansökningsblankett som fås genom att maila kursansvarig enligt nedan. Maximalt deltagarantal är 30 (först till kvarn).

Kursstart:

12 december 2017

Kursavgift:

15 000 SEK per student som betalas av arbetsgivaren.

För mer information:

Kent-Inge Perseius, docent, kursansvarig
E-post: perk@rkh.se