Fristående kurser

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i din roll som handledare. Teorin relateras till dina praktiska erfarenheter. I samverkan med kursens lärare och dina kurskamrater stärker och ökar du din handledarkompetens.

Läs mer

Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid ADHD, 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar samt psykofarmakologi vid ADHD. Vid sidan om teman som rör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar läggs vikt vid mera allmänt användbara metoder i psykiatrisk omvårdnad, såsom psykopedagogik och hälsofrämjande arbete.

Läs mer

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp (Avancerad nivå)

Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett självständigt examensarbete (Magisterarbete) inom huvudområdet omvårdnad. Kursen kan leda fram till en magisterexamen i omvårdnad.

Läs mer

Vetenskapsteori och metod 7,5 hp (Avancerad nivå)

Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt tänkande. I kursen tränas förmågan att kunna formulera forskningsfrågor som du sedan närmar dig, med hjälp av en lämplig forskningsdesign och tillhörande metoder för att samla in, analysera och tolka data med särskilt fokus på problem och möjligheter inom omvårdnad.

Läs mer