Fristående kurser

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i din roll som handledare. Teorin relateras till dina praktiska erfarenheter. I samverkan med kursens lärare och dina kurskamrater stärker och ökar du din handledarkompetens.

Läs mer

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp (Avancerad nivå)

Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett självständigt examensarbete (Magisterarbete) inom huvudområdet omvårdnad. Kursen kan leda fram till en magisterexamen i omvårdnad.

Läs mer

Vetenskapsteori och metod 7,5 hp (Avancerad nivå)

Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt tänkande. I kursen tränas förmågan att kunna formulera forskningsfrågor som du sedan närmar dig, med hjälp av en lämplig forskningsdesign och tillhörande metoder för att samla in, analysera och tolka data med särskilt fokus på problem och möjligheter inom omvårdnad.

Läs mer

Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Läs mer