Teknisk vårdvetenskap

Avdelningen för Teknik och välfärd arbetar med utvecklingen av ämnet teknisk vårdvetenskap på Röda Korsets Högskola (RKH) i samarbete med Skolan för Teknik och Hälsa (STH) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Ämnet inrättades under våren 2016 och ämnesutvecklingen sker i skärningspunkten mellan omvårdnads- och ingenjörsvetenskap.

Hälso- och sjukvården står inför demografiska och epidemiologiska utmaningar, där människor lever allt längre och kombinationen med komplexa sjukdomstillstånd ökar. Med hjälp av ny teknik och användarvänlig design kan människors möjligheter till ett aktivt och självständigt liv förbättras och beroendet av sjukhusvård kan minskas. Digitaliseringen ger nya hälsofrämjande möjligheter till vård mobilt och i hemmet för den enskilde individen.

Teknisk vårdvetenskap betonar hälsa som en funktion av omvårdnad med stöd av teknik. Syftet är att utveckla kunskap om olika sätt att underlätta den enskilda människans strävan efter att behålla eller återfå hälsa, integritet  och självbestämmande. Vi arbetar för en proaktiv hållning där tekniska framsteg värderas i förhållande till vårdandets värdegrund, vilket innebär en omvårdnadsdriven utveckling av ämnet. Detta innefattar utveckling av sjuksköterskans kompetens i att ställa teknisk rationalitet i relation till omvårdnadsrationalitet.

Den tekniska utvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer krav på sjuksköterskans pedagogiska kunskaper och förmåga i mötet med patienter och anhöriga. Yrkesrollen och yrkesidentiteten  påverkas och förändras och förmågan att identifiera och förhålla sig till etiska frågor i gränslandet mellan människa och maskin blir centrala för utvecklingen av kunskapsområdet.

ÄMNESANSVARIG

Gunilla-bjorling-rkh

Gunilla Björling

Docent, Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 73 gunilla.bjorling@rkh.se