Samhällsvetenskap

Inom samhällsvetenskaperna studeras sociala strukturer samt grupper och individer i relation till samhället. Traditionellt består ämnet av ett flertal sub-discipliner, som antropologi, ekonomi, geografi, pedagogik, statsvetenskap, psykologi, och sociologi, alla med sina egna mer eller mindre specifika studieobjekt eller teoretiska perspektiv. Förståelsen av samhällets uppbyggnad och hur individen påverkas av sociala strukturer utgör en viktig grund för en aktiv och nyanserad debatt om samhällets utveckling, beslutsfattande och mänskligt handlande.

På Röda Korsets Högskola har det samhällsvetenskapliga ämnet en tvärvetenskaplig prägel där perspektiv från olika discipliner används för att tolka och förklara sociala fenomen eller individuella upplevelser. Fokus ligger på nationellt gränsöverskridande fenomen av global karaktär eller som är av särskild relevans för den civila och humanitära sektorn. Detta inbegriper bland annat frågor om globalisering, utanförskap, migration, gränser, integration och hållbar utveckling.

ÄMNESANSVARIG

no photo user (2)

Petter Tinghög

Forskare/projektledare
+46 (0)8 587 516 51 petter.tinghog@rkh.se