Medicin

Det medicinska ämnet omfattar evidensbaserad kunskap inom huvudgrupper som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, patofysiologi, klinisk kemi, genetik, onkologi, trauma/ katastrofmedicin och medicinsk teknik.

Sjukdomars prevention, etiologi, prevalens, medicinsk diagnostik och behandling med insatser som kirurgi, läkemedelsbehandling eller rehabilitering är i fokus utifrån människors ohälsa.

I ämnet ingår kunskap om människan på cell-, organ och systemnivå. De olika faserna i människans livscykel utifrån åldersgrupper och kön tillhör ämnet. Dessutom ingår kunskap om förändringar i människokroppen orsakade av akuta och livshotande somatiska och psykiska sjukdomar samt kroppens fysiska svar vid sjukdom och behandling. Medicinsk vetenskap och dess frågeställningar finns representerade i den forskning som bedrivs på högskolan.

Ämnesföreträdare