HemBli studentVåra ämnesområden

Huvudområden och ämnen

Vid Röda Korsets Högskola finns fem ämnen, varav två är huvudområden.

En ämnesövergripande utgångspunkt för samtliga ämnen är ett särskilt fokus finns på jämlikhet i hälsa i ett globalt perspektiv, det vill säga delaktighet, mångfald och globalitet i relation till människors hälsa i världen.

Alla ämnen vid högskolans berikas vidare av att Röda Korsets humanitära principer. Dessa är en levande del av den akademiska miljön på högskolan. Många av de högskoleaktiviteter som pågår - både i och utanför kursplaner - tar utgångspunkt i en ständigt pågående diskussion om civilsamhället och dess ansvar för människor som på olika sätt är drabbade av katastrofer och konflikter i dess vidaste bemärkelse.

Nedan presenteras de olika ämnesområdena mer ingående.

Omvårdnad
Folkhälsovetenskap
Medicin
Teknisk vårdvetenskap
Samhällsvetenskap