Tillgodoräknanden

Nyantagna studenter till sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola, som har studerat på sjuksköterskeprogram vid annan högskola, kan maximalt få tillgodoräknat första året (60 högskolepoäng) oavsett omfattning av tidigare studier.

Riktlinjer för tillgodoräknanden vid Röda Korsets Högskola