Utbytesstudier höstterminen 2023!

Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier höstterminen 2023!
Nu är det möjligt att ta del av utbytesstudier höstterminen 2023!
Publicerad: 16 jan 2023
Lästid: ca

Nu öppnar ansökan för utlandsstudier inom Sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2023!

I termin 4 finns möjlighet att delta i verksamhetsförlagd utbildning inom kvinnors och barns hälsa i Tanzania. 

I termin 5 finns möjlighet att delta i utbytesstudier inom Erasmus+ programmet samt arrangerad fältstudie i Colombia, Japan eller Tanzania inom kursen Global nursing. 

Det finns även möjlighet att själv ordna:

  • Studiebesök utomlands i termin 3 inom kursmodulen Globalisation and health
  • Fältstudier i termin 5 inom kursmodulen Global nursing
  • Utlandsstudier i samband med examensarbetet i termin 6 

Ansökan och mer information

Jenny Cadstedt
Internationell strateg

ic@rkh.se

Jenny Cadstedt