Stipendier från Stiftelsen Rödakorshemmet

Nu finns det möjlighet för utexaminerade sjuksköterskor eller studenter vid Röda Korsets Högskola att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet
Nu finns det möjlighet för utexaminerade sjuksköterskor eller studenter vid Röda Korsets Högskola att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet
Publicerad: 31 aug 2022
Lästid: ca

Som utexaminerad sjuksköterska eller student vid Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

Stiftelsen Rödakorshemmet kommer att i december dela ut bidrag från följande stiftelser: Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för ekonomiskt stöd samt stiftelserna O M Björnstjernas understöds- och pensionsfond, U L Bångs fond, Lotten och Albert Cederlunds minnesfond, P Erikssons Vilo- och rekreationsfond, Fåhreus fond, Lydia Graves fond, Med dr Thorbjörn och Anna Hwass minnesfond, Helge Ax:son Johnsons fond, Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond, Jeanne Skiöldebrands fond, Fröken Sophie Sundins donationsfond, Karin och Hjalmar Tornblads fond, John Böttigers Stiftelsen och Stiftelsen Disponent John Hedins fond.

Ansökan

Bidrag kan sökas av sjuksköterska som genomgått Röda Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola, eller student från Röda Korsets Högskola, som på grund av låg pension, sjukdom, höga boendekostnader eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

Sökande förväntas styrka behovet av bidrag.

Ansökningsformulär finns att hämta i Word-format nedan, alternativt erhålles på tel: 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se. Sista ansökningsdag är den 30 september 2022. Ansökan ställs till Stiftelsen Rödakorshemmet, Box 175 63, 118 91 Stockholm.

Stipendier för vidareutbildning och forskning kommer annonseras i september, utdelning sker i december.