Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Låg kunskap och förståelse om fibromyalgi

Låg kunskap och förståelse om fibromyalgi inom vården visar studie om bemötande av personer med sjukdomen.
Låg kunskap och förståelse om fibromyalgi inom vården visar studie om bemötande av personer med sjukdomen.
Publicerad: 03 sep 2021
Lästid: ca

Ny forskning visar att en tredjedel av personer med fibromylagi upplever bemötandet inom svensk vård som dåligt, särskilt bland yngre patienter. Majoriteten av de tillfrågade i studien upplevde att vårdpersonalen inte förstod hur fibromyalgin påverkade deras liv. Fibromyalgi är ett smärtsyndrom som ca 200 000 personer, övervägande kvinnor, i Sverige lider av.

Hur möten med vårdpersonal upplevs

– Syftet med studien har varit att utforska hur personer som lever med fibromyalgi har upplevt sina möten med vårdpersonal i Sverige, förklarar Catarina Nahlén Bose, lektor vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien. Arbetet var från början ett studentarbete som sedan har omarbetats där fler deltagare inkluderats och nya analyser har gjorts.

Studien visar att en tredjedel (34%) av de tillfrågade patienterna upplevde bemötandet som dåligt och att de upplevde att de inte togs på allvar (30,5%). Nästan hälften (47%) kände alltid eller mestadels rädsla för att söka vård relaterad till fibromyalgi och att vårdpersonal inte förstod deras diagnos (46%). Majoriteten (54%) upplevde att vårdpersonalen inte förstod hur fibromyalgi påverkade dem eller hur de kunde hjälpa dem.

Skepticism, okunskap och ointresse

– I fritextsvar bekräftas bilden av att kunskapen och förståelsen bland vårdpersonalen om sjukdomen är låg. Många upplevde skepticism, okunskap och ointresse i vården, men en del upplevde också professionalism och empati. Resultaten visar också att yngre personer upplevde ett sämre bemötande än den något äldre patientgruppen, säger Catarina Nahlén Bose.

Sammanlagt har 409 personer med fibromyalgi medverkat i studien och besvarat ett anonymt självrapporterat frågeformulär online.

– Att så många som en tredjedel av patienterna med fibromyalgi hade dåliga erfarenheter av bemötandet i hälso- och sjukvården, särskilt bland de yngre patienterna, visar att kunskapen om fibromyalgi måste öka. Det är viktigt att patienterna tas på allvar och behandlas på respektfullt sätt och ges adekvat vård, säger Catarina Nahlén Bose.

Mer information

Kontakt

Catarina Nahlén Bose. PhD, lektor vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen. Tel. +46 (0)8 587 516 20, e-post: catarina.nahlen.bose@rkh.se

Gunilla Björling, docent, lektor vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen. Tel. +46 (0)8 587 516 73, e-post: gunilla.bjorling@rkh.se

Carina Faag, fil. lic., adjunkt vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen. Tel. +46 (0)8 587 516 88, e-post: carina.faag@rkh.se

Rebecka Hasselroth, leg. sjuksköterska, f.d. student på Röda Korsets Högskola, e-post: rebecka.hasselroth.rkh@gmail.com