Examensarbeten tilldelas stipendier

De nyexaminerade sjuksköterskorna Joel Friberg, Emma Österberg, Michelle Lacopie och Linnea Morell Andersson tilldelas stipendier från Röda Korsets sjuksköterskeförening för sina examensarbeten. Stort grattis!
De nyexaminerade sjuksköterskorna Joel Friberg, Emma Österberg, Michelle Lacopie och Linnea Morell Andersson tilldelas stipendier från Röda Korsets sjuksköterskeförening för sina examensarbeten. Stort grattis!
Publicerad: 11 feb 2022
Lästid: ca

Styrelsen för Röda Korsets sjuksköterskeförening har glädjen att presenter två arbeten som får stipendium från Röda Korsets sjuksköterskeförening denna gång. Som vanligt var det många arbeten som var mycket intressanta och välskrivna och en del skulle verkligen kunna vara intressanta som underlag för vidare information till vården, skriver sjuksköterskeföreningen.

Vi hoppas att så många som möjligt av er som nu är nyexaminerade sjuksköterskor ska gå med i vår förening ni kan läsa om oss på vår hemsida.

Är man medlem kan man söka stipendium för att vidareutveckla sig som Sjuksköterska tex genom att åka på kongress eller gå en kurs.

Stipendiater från Röda Korsets sjuksköterskeförening januari 2022

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19. En litteraturöversikt.

Joel Friberg och Emma Österberg

Motiveringen till stipendium lyder:

Detta högaktuella ämne är viktigt att belysa utifrån ett omvårdnads- och sjuksköterskeperspektiv. Tusentals sjuksköterskor världen över står inför denna svåra uppgift idag som både ställer deras kunskaper på prov och utmanar deras praktiska kunnande. Detta är en välskriven uppsats som väl förtjänar att uppmärksammas med ett stipendium.

Våga fråga. En allmän litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld av en närstående partner.

Michelle Lacopie och Linnea Morell Andersson

Motiveringen till stipendium lyder:

Detta är ett mycket viktigt ämne som i och med pandemin och att många är hänvisade till att vistas i hemmet gjort att våldet i nära relationer ökat. Sjuksköterskor som möter patienter i olika sammanhang och inte enbart på sjukhus måste också våga fråga. Detta är en viktig uppsats som är välskriven som förtjänar att uppmärksammas med ett stipendium.

Stort grattis!

Tidigare studenter/alumner