Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Metod ger en mer lyhörd vård för flyktingar

Att tillgodose vård till flyktingar är en utmaning och har stor betydelse för flyktingars mentala hälsa i det nya hemlandet. Delfimetoden kan leda till en mer lyhörd hälsovård visar en ny studie.
Att tillgodose vård till flyktingar är en utmaning och har stor betydelse för flyktingars mentala hälsa i det nya hemlandet. Delfimetoden kan leda till en mer lyhörd hälsovård visar en ny studie.
Publicerad: 01 feb 2021
Lästid: ca

Över 70,8 miljoner människor världen över är på flykt på grund av konflikter och krig och 25 miljoner av dessa är flyktingar enligt UNHCR (2019). Att tillgodose flyktingar en vård av hög kvalitet är en utmaning för alla institutioner inom sjuk- och hälsovård.

Metod visar hur beslutsfattande processer går till

Delfimetoden är en strukturerad kommunikationsteknik som används för att påvisa hur beslutsfattande processer går till genom att en panel av experter var för sig får ett antal frågor för bedömning som sammanställs till svar som sänds tillbaka till panelen. Experterna har möjlighet att ändra sina bedömningar efter vad som framkommit av de övrigas synpunkter. Syftet med metoden är att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Då processen är utformad för att resultera i enighet är det genom metoden möjligt att uppskatta eller förutsäga en experts beteende eller praxis i en fråga.

– Denna studie har genomförts för att undersöka om Delfimetoden kan användas som ett stödunderlag för de beslutsprocesser som sker för att fatta beslut om vårdlösningar för flyktingar och sökningar i tillgängliga elektroniska databaser över Delphistudier med fokus på hälsoinsatser för vuxna flyktingar har studerats, förklarar Ann Hägg Martinell, högskolelektor, Med Dr. Leg ssk. vid Röda Korsets Högskola och en av huvudförfattarna till studien.

Viktigt betona expertens tysta kunskap

Områden som lyftes i de undersökta Delfirapporterna är:

  • vad som är viktigt för att tillhandahålla kvalitativ vård och göra hälsoprioriteringar
  • hinder mot att öka det sociala deltagandet
  • forskningsprioriteringar

I rapporterna framgår det också att experterna framhåller att byråkratiska processer, tvärkulturell kommunikation och individens förmåga att ta makt över sin situation bör tas i beaktning när policybeslut ska fattas, både vad gäller praktik och forskning.

– Genom att betona expertens tysta kunskap kan Delfimetoden bidra till en djupare förståelse för politiska prioriteringar och i sin tur leda till en mer lyhörd hälsovård, säger Ann Hägg Martinell.

Mer information

Kontakt

Ann Hägg Martinell, högskolelektor, Med Dr. Leg ssk. vid Röda Korsets Högskola, e-post: ann.hagg.martinell@rkh.se, tel. 08-587 516 25