För adjungerade kliniska adjunkter (AKA) och/eller handledare

Att handleda studenter

Handledningen under verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en utvecklande, spännande men också krävande arbetsuppgift. Många olika delar som planering, bedömning och kommunikation ingår i handledningen och behöver utföras på olika nivåer utifrån studentens lärandemål. Att reflektera är en viktig del och kan ses som kärnan i handledning och är grundläggande för studentens lärande och utveckling. Handledningen innefattar allt från att undervisa i en faktisk vårdsituation till att reflektera tillsammans med studenten. Det är med hjälp av reflektionen som studenten kan utveckla sin förståelse för hur teori och praktik hör samman. Värdefullt för studenten är om reflektion kan ske efter varje pass. Detta behöver inte ta mer än 5-10 minuter och följande frågor kan vara till hjälp vid reflektionen: Vad har jag lärt mig idag? Vad har vi gjort bra idag? Vad kunde vi gjort bättre? Finns det några risker i/med vårt arbete idag? Hur har vi kommunicerat idag?

Som handledare behöver du ge studenten återkoppling både positivt som konstruktivt tillrättavisande, det är en viktig del av VFU. Återkoppling underlättar inlärningen och gör det möjligt för studenten att upptäcka vilka arbetssätt och färdigheter som kan utvecklas och förstärkas.

För att underlätta för dig som handledare finns här en introduktionsfilm som kan hjälpa dig så din handledning stödjer studentens lärande.

Du finner filmen nedan:

http://cku-handledning.com./    

(https://www.sll.se/globalassets/7.-jobb-och-personal/verksamhetsintegrerat-larande/vil_broschyr_webb.pdf)

Studenten ansvarar för att under första VFU-veckan informera och tillhandahålla dokument som är underlag för den verksamhetsförlagda utbildningen som lärandemål och kriterier.

Nedan finner ni de riktlinjer som studenter vid RKH ska följa:

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning vid Röda Korsets Högskola (1).pdf

Nedan finns bedömningsformulär för de olika terminerna:

Bedömningsformulär för termin 2

Bedömningsformulär för termin 3

Bedömningsformulär för termin 4

Assessment based on learning outcomes and grade criteria during work placement

Bedömningsformulär för termin 5 och 6:

AssCE Instruction basic level II
AssCE basic level II (front page)
AssCE basic level II
AssCE-formulär grundutbildning III

 

Om AKA/handledare bedömer att studenten brister i ett eller flera av betygskriterierna, och/eller har frånvaro, är det viktigt att du som handleder studenten kontaktar ansvarig lärare på högskolan, läraren kommer då upprättas en handlingsplan gällande risk för underkännande.

Riktlinjer vid risk för underkännande under verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet

Carina Faag

Kontakta gärna mig vid VFU-frågor carina.faag@rkh.se

Röda Korsets Högskola