01 september 2023
Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar

Ny bok om ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar från Maria Christidis, lektor och hälsopedagogisk utvecklare vid Röda Korsets ...

04 augusti 2023
Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+

Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+ visar studie från forskningsprojektet En tryggare framtid.

Barn i Somalia
16 juni 2023
Barnmorskors arbetssituation i Somaliregionen i ny avhandling

I en ny avhandling undersöks svåra graviditetsutfall och mödradödlighet i Somaliland av forskaren och barnmorskan Jama Ali Egal med Röda Korsets ...

Sjuksköterskor tillsammans
24 maj 2023
Väl fungerande team och samarbete nyckel

Väl fungerande team och samarbete nyckel till god personcentrerad intensivvård visar studie om intensivvårdssjuksköterskors arbetssituation under ...

Ladda fler +