Intensivvårdssjuksköterska
12 maj 2023
Moralisk stress under pandemin orsak till ohälsa hos intensivvårdssjuksköterskor

Intensivvårdssjuksköterskor utsattes för hög moralisk stress under covid-19-pandemin, som att vårda svårt sjuka patienter i respirator utan ...

Illustration av Wilma Harju.
25 april 2023
Vilken vård finns för traumatiserade flyktingar?

Det finns effektiva behandlingsmetoder för posttraumatisk stress (PTSD). Trots det finns det tveksamhet kring att erbjuda flyktingar samma ...

20 april 2023
Civilsamhället spelar en viktig roll i cancerrehabilitering

I övergången från att vara patient med cancer till en person med erfarenhet av cancer spelar civilsamhället en viktig roll, vilket det krävs mer ...

18 april 2023
We are recruiting participants for an interview study

Are you a forced migrant and identify as LGBTQ+? We are conducting an interview study about experiences after having arrived in Sweden.

Ladda fler +