Händer
24 mars 2023
Känsla av kontroll påverkar

Känsla av kontroll påverkar patienter med bukspottkörtelcancer i det postoperativa förloppet, visar studie om smärtlindringsbehandling.

22 mars 2023
Viktigt att lära ut om aktuell genetisk forskning

Våra kunskaper i genetik ökar snabbt, men undervisningen i genetik hänger inte med visar ny studie.

15 mars 2023
Svårare upptäcka våld i nära relationer när allt fler arbetar hemifrån

Arbetsplatsen är viktig för att upptäcka och stödja medarbetare som utsätts för våld i nära relation, en skyddsmekanism som försvinner när allt ...

Illustration av Wilma Harju
09 mars 2023
Hur PTSD och traumatisk hjärnskada kan påverka tortyröverlevares liv lång tid efter flykt

Minnesproblem, avsaknad av initiativförmåga, motivation och problemlösning är några av de hjärnfunktioner som kan påverkas hos de som har blivit ...

Ladda fler +