Josefin Wiking
27 april 2022
Boken "På egna ben"

Alumnen och sjuksköterskan Josefin Wiking berättar här om boken "På egna ben" som hon har skrivit om yrket som sjuksköterska.

Jenny Karlsson och Maria Åling
27 april 2022
Erasmusutbyte i Köpenhamn

Här berättar adjunkterna Jenny Karlsson och Maria Åling om sitt Erasmusutbyte på Köpenhamns professionshögskola.

Sjuksköterskestudenter vid Röda Korsets Högskola
22 april 2022
Stort intresse för sjuksköterskeprogrammet

Stort intresse för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola i senaste ansökningsomgången.

UKÄ rektorsresa till Paris
12 april 2022
Rektorsresa med UKÄ och SUHF

Den 4–5 april arrangerade UKÄ och SUHF inom ramen för programmet för chefsutveckling en rektorsresa till Paris som rektor Susanne Georgsson deltog i.

Sjuksköterskestudenter vid Röda Korsets Högskola på VFU
08 april 2022
VFU – teori och praktik i värdefullt samarbete

VFU har en särställning i utbildningen till sjuksköterska skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.

Arbetspass
07 april 2022
Fortsatt högt söktryck till specialistutbildningar

Många vill utbilda sig till specialistsjuksköterska visar högt söktryck till utbildningarna vid Röda Korsets Högskola.

Ladda fler +