HemNyheter

Nyheter

Här finns alla publicerade nyheter samlade. För att filtrera på ett speciellt område, välj det i rutan nedan och klicka på "Filtrera". 

Filtrera nyheter

(Inställd) Slutseminarier i examensarbete i omvårdnad 27/4 13.00-16.00

Slutseminarier i examensarbete i omvårdnad som skulle hållits den 27/4 13.00-16.00 är tyvärr inställda. Tidigare examensarbete vid Röda Korsets Högskola kan du söka fram via publikationsdatabasen DiVA

Ny publikation av David Hallberg och medarbetare

”Self-regulated learning in Students’ Thesis Writing” är motiverad av att flera studenter inte fullföljer sitt examensarbete eller genomför det inom stipulerad tid. Självreglerat lärande handlar om hur studenten själv är med att driva sitt lärande....

Forskningsanslag till RKH

Röda Korsets Högskola erhåller 449 000 kr över ett år från SIANI för ett forskningsprojekt som relaterar till "Rural transformation and landscape management" i Brasilien och Kamerun. Projektet knyter an till FNs Globala mål #2. The project “Rural Chang...

Globala profilområden antagna

Inom ramen för högskolans hälsovetenskapliga utveckling med global profil har definitioner för profilområdena  global hälsa  och  global omvårdnad  antagits. Dessa lyder enligt följande: Global Hälsa: ”Global Hälsa är ett tvärvetenskapligt område för e...

Ny publikation av Mia Kraft och medarbetare

Mia Kraft, Anne Kästel, Henrik Eriksson och Ann-Marie Hedman  publicerar en litteraturöversikt i Open Access tidskriften Nursing Open . Litteraturöversikten går under titeln  Global Nursing – A literature review in the field of education and practice....

Tyst minut

Nationell tyst minut med anledning av dådet i Stockholm.   Måndag 10 april klockan 12.00 deltar Röda Korsets Högskola i den nationella tysta minut regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm i fredags eftermiddag. Plats:...

Ny publikation av Gunilla Björling i Lancet

Frostell, C., Björling, G., Karlsson, S., Aune, RE (2017). Tracheal implants revisited. Lancet, 389 (10075). Publicerad open access och nås på:  https://secure.jbs.elsevierhealth.com/action/getSharedSiteSession?redirect=http%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2...

Ny publikation av Maria Gottvall

Ny publikation av Maria Gottvall: Gottvall, M., Stenhammar, C. & Grandahl, M (2017). Parents’ views of including young boys in the Swedish national school-based HPV vaccination programme: a qualitative study. BMJ Open, 7(2), Article ID e014255. Artikel...

Teresa Sörö gäst i podcast

Under den förgående veckan gästade Teresa Sörö, IKT-pedagog, på RKH den amerikanska podcasten ”Teaching in Higher Ed” av Bonni Stachowiach från Vanguard University. Teresa om avsnittet: ”Vi diskuterar i avsnittet hur utbildningar inom hälso- och...

Slutseminarier i omvårdnad

Välkommen att delta som åhörare vid slutseminarier för examensabete i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola! Studenter i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet kommer offentligt försvara och diskutera sina examensarbeten. Efter slutseminariet kommer...

Föregående1234567...