HemNyheter

Nyheter

Här finns alla publicerade nyheter samlade. För att filtrera på ett speciellt område, välj det i rutan nedan och klicka på "Filtrera". 

Filtrera nyheter

Maria Christidis medverkar i bok

Maria Christidis, fil. lic. i didaktik, högskoleadjunkt och doktorand på Röda Korsets Högskola, har tillsammans med Viveca Lindberg, docent i didaktik och universitetslektor på Göteborgs universitet, skrivit ett kapitel i antologin ”Yrkesdidaktikens...

Ny publikation av Eva von Strauss och medarbetare

Global nursing in an Ebola viral haemorrhagic fever outbreak: before, during and after deployment Background : Nurses are on the forefront and play a key role in global disaster responses. Nevertheless, they are often not prepared for the challenges th...

Ny publikation av Eva von Strauss och medarbetare

Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena Bakgrund:  Det föreligger ett akut behov att utbilda folkhälsovetare på grundnivå och som kan möta de globala utmaningarna. Hälsoutmaningarna förändras i takt med långvariga konflikter, människor på...

Ny publikation av Henrik Eriksson och medarbetare

PhD students' presenting, staging and announcing their educational status - An analysis of shared images in social media. Little research has been conducted on the question of academics' use of social media. The effects of social media on the education...

Ny publikation av Henrik Eriksson och medarbetare

A descriptive statistical analysis of volume, visibility and attitudes regarding nursing and care robots in social media  Background: Technology in the healthcare sector is undergoing rapid development. One of the most prominent areas of healthcare in...

Erika Sigvardsdotter gästforskar vid Linköpings universitet

Under oktober månad är Erika Sigvardsdotter gästforskare/"writer in residence" vid Seed Box/Tema Genus på Linköpings universitet. Där arbetar hon, tillsammans med poeten och journalisten Jonas Gren, på en bok med arbetstiteln Bakteriernas återkomst - o...

Ny publikation av Erika Sigvardsdotter och medarbetare

Development and Preliminary Validation of Refugee Trauma History Checklist (RTHC)—A Brief Checklist for Survey Studies A high proportion of refugees have been subjected to potentially traumatic experiences (PTEs), including torture. PTEs, and torture i...

Sjuksköterskeprogrammet lyfts fram i EU-rapport

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola lyfts fram som gott exempel i EU-rapport från UKÄ om mänskliga rättigheter. A gender perspective on human rights education är den första rapporten i ett projekt inom EU:s Erasmus+. Projektet kallas MEHR...

Vi delar ut stipendier

Röda Korsets Högskola kan i samarbete med Svenska Röda Korset; genom medel från Elsa Brändströms fond, detta läsår dela ut stipendier till 5 sjuksköterskestudenter vid samarbetslärosätet Community Health Nurses’ Training School i Akim Oda, Ghana och ti...

Populärvetenskapligt och debatt

Henrik Nilsson, doktorand vid Röda Korsets högskola som arbetar med en avhandling om fysisk aktivitet hos traumatiserade flyktingar och även som fysioterapeut vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö presenteras i det...

Föregående1234567...